แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID Plan)  ดาวโหลด
....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร : Welcome To Prathandongrungwittayakarn School Website
นายคงคา  จุลกิจวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................