หน้าหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระศิลปะ

นางอรทัย ว่องแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายอำนาจ ประทุมทาน
ครูศิลปะ

นายสุทธิโชค แกมไทย
ครูดนตรีสากล

นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์
ครูดนตรีไทย
 


| develop by computer and technology group | www.ptv.ac.th |