หน้าหลัก
ฝ่ายงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
ฝ่ายปกครอง
บุคคลากรโรงเรียน
ติดต่อเรา
ptv school facebook
ติดต่อสอบถาม
อัลบัมภาพกิจกรรม
ตราสัญลักษณ์ประจำ ร.ร.
เพลงประจำ ร.ร.
 
เว็บไซต์หน่วยงาน
 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สพม.เขต 8
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
 
ตารางการปฏิบัติงานผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อเรา
 
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
164 หมู่ 16 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี 71130
E-mail : ptvschool@hotmail.com
Tel : 034-643103
Fax : 034-643103