ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร : Welcome To Prathandongrungwittayakarn School Website
สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่นี้
แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID Plan)  ดาวโหลด
....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................