หน้าหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร : Welcome To Prathandongrungwittayakharn School Website : สำนักงานเขตพื้นที่กาญจนบุรี เขต 2  
   

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
10 สิงหาคม 2553
<ชมภาพกิจกรรม>

กิจกรรมวันภาษาไทย และแรลลี่รักการอ่าน 29-30 ก.ค. 2553
<ชมภาพกิจกรรม>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา
23 กรกฏาคม 2553
<ชมภาพกิจกรรม>

   
กิจกรรมไหว้ครู
24 มิถุนายน 2553
<ชมภาพกิจกรรม>
พระแท่นรวมใจลดภาวะโลกร้อน
4 มิถุนายน 2553
<ชมภาพกิจกรรม>
36 ปี ราตรีส้ม - ขาว สัมพันธ์
  27 มีนาคม 2553
<ชมภาพกิจกรรม>