หน้าหลัก
วิสัยทัศน์พันธกิจ
-------------------------
ยุทธศาสตร์การบริหาร
-------------------------
เอกลักษณ์
-------------------------
อัตลักษณ์
-------------------------
เพลงมาร์ช พ.ท.ว.
-------------------------
ฝ่ายงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
-------------------------
ฝ่ายบุคคล
-------------------------
ฝ่ายวิชาการ
-------------------------
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
-------------------------
ฝ่ายปกครอง
-------------------------
บุคคลากรโรงเรียน
ติดต่อเรา
ptv school facebook
ติดต่อสอบถาม
อัลบัมภาพกิจกรรม
ตราสัญลักษณ์ประจำ ร.ร.
เพลงประจำ ร.ร.
ดาวน์โหลด
แบบขอไปราชการและแบบรายงาน
เว็บไซต์หน่วยงาน
 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สพม.เขต 8
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
 กฎหมายทางการศึกษา
ตารางการปฏิบัติงานผู้บริหาร


google
google.com
แปลภาษา
แผนที่
G-mail
Google Doc
Google carlendar
 
carlendar
 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร : Welcome To Prathandongrungwittayakarn School Website

ข่าวสอบราคา

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม ดาวโหลดเอกสาร

| post 27 มี.ค. 60 by admin
ข่าวทั่วไป
 
ดาวโหลดคู่มือ 7 สิงหาประชามติร่วมใจ ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2559 ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดคำสั่งโรงเรียน 46.2559 ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดแนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดรายงานการประชุม-13-ม.ค.-59 ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดรายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา-17-ธ.ค.-58 ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดคำสั่งโรงเรียน-ปี-2558-ปัจจุบัน ดาวโหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดตัวอย่างการทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดคู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลด ระเบียบวัดผล 2557 ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดแบบฟอร์ม แบบบันทึกนิเทศการสอนครูในกลุ่มสาระ ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดแบบฟอร์มใบขออนุญาตไปราชการ ดาวโหลดเอกสาร
คู่มือการใช้เงิน ดาวโหลดเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู ดาวโหลดเอกสาร
แบบฟอร์มกรอกคะแนนสมรรถนะของผู้เรียน ดาวโหลด ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
แบบขออนุมัติทำวิจัยในชั้นเรียน ดาวโหลดเอกสาร
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ดาวโหลดเอกสาร
ตอนที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ดาวโหลดเอกสาร
ตอนที่ 2 แบบสรุปการประเมินประสิทธิภาพ ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดตัวอย่างการเขียนโครงการ Download หรือ ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดโครงการตามกลุ่มบริหารงาน ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดผังมโนทัศน์ ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดตารางวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้กับโครงการ/กิจกรรมในแผนฯ ดาวโหลดเอกสาร
แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่าย ดาวโหลดเอกสาร
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดาวโหลดเอกสาร
งานประกันคุณภาพการศึกษา 2559
คู่มือการประเมินคุณภาพ ดาวโหลดเอกสาร
แนวทางการเขียนรายงานSAR ดาวโหลดเอกสาร
แผนภูมิประกอบSAR59 ดาวโหลดเอกสาร
มาตรฐาน_1 ดาวโหลดเอกสาร
มาตรฐาน_2 ดาวโหลดเอกสาร
มาตรฐาน_3 ดาวโหลดเอกสาร
มาตรฐาน_ 4 ดาวโหลดเอกสาร
รายชื่อนักเรียนเทอม-2-2559-dmc ดาวโหลดเอกสาร
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ดาวโหลดเอกสาร
ข่าวกิจกรรม
ผอ. ศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 ได้มาตรวจเยี่ยม รร ชมภาพกิจกรรม
PTV Open House เปิดบ้าน พ.ท.ว. 58 วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายใน ดงรังส์เกมส์ 57 วันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 ชมภาพกิจกรรม

-------------------------------------------------------------------------------
อบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดผลรายวิชา (Bookmark)
อบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดผลรายวิชา (Bookmark) เพื่อจัดทำสมุดประเมินผลรายวิชา วันที่ 24- 25 เม.ย. 57 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
| post 28 เม.ย.57 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
ทดสอบการเขียนการอ่านทักษะภาษาไทย นักเรียนชั้นม.1
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการทดสอบการเขียนการอ่านทักษะภาษาไทย นักเรียนชั้นม.1
| post 28 เม.ย.57 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ศึกษาดูงาน
ยินดีต้อนรับโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ศึกษาดูงาน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เมื่อวันที่ 27 มี.ค.57
| post 28 เม.ย.57 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมพัฒนาครู และบุคลากร
กิจกรรมพัฒนาครู และบุคลากร โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 24-26 มี.ค.57
| post 28 เม.ย.57 by admin
อัลบัมที่ 1 ชมภาพกิจกรรม
อัลบัมที่ 2 ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมวันมาฆบูชา
นักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 57
| post 13 ก.พ.57 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมทัศนศึกษา
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดการทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4- ม.6 วันที่ 24 ม.ค. 56
กิจกรรมชั้น ม.4 ภาพกิจกรรม
กิจกรรมชั้น ม.5 ภาพกิจกรรม
กิจกรรมชั้น ม.6 ภาพกิจกรรม
| post 1 ก.พ.57 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมทอดผ้าป่าหนังสือ ห้องสมุดโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าหนังสือ ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วันที่ 17 ม.ค.57
| post 17 ม.ค. 57by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย
โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในชุมชน ประจำปี 2557 โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี มาให้ความรู้กับนักเรียนในการขับขี่อย่างปลอดภัย และการป้องกันอุบัติภัย ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
| post 15 ม.ค.57 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกับเทศบาลตำบลพระแท่น จัดงานวันเด็กแห่งชาติ57 ขึ้น ณ เทศบาลตำบลพระแท่น โดยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิซุ้มเครื่องบินพลังยาง ซุ้มการพับโมเดลกระดาษ ซุ้มลูกโป่งแฟนซี ซุ้มซาลาเปา และวงดนตรีจากพี่ๆ เพื่อนๆ พ.ท.ว.ของเรา
| post 11 ม.ค.57 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
สุขสันต์วันเกิดบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม
คณะครูบุคลากร ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เนื่องในวันเกิดของบุคลากรโรงเรียนพระแท่นดงรัง
| post 17 ม.ค. 57by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
การเข้าค่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ ๒๖-๒๘ ธ.ค. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
| post 6 ม.ค. 57 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารได้กำหนดในการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.56
ระดับชั้นม.1 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายพระแท่นดงรัง
ระดับม.2-3 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือท่าเสด็จ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
| post 6 ม.ค. 57 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
ศึกษานิเทศก์ สพม.8 กาญจนบุรี ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารยินดีต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สพม.8 กาญจนบุรี ในการนิเทศ ติดตาม รร.พ.ท.ว. เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.56
| post 12 ธ.ค. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
พิธีจุดเทียนชัย และการปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ เนื่องในวันพ่อฯ
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และการปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
| post 9 ธ.ค.6 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
๕ ธันวา วันพ่อแห่งชาต
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 คณะครูบุคลากร นักเรียนผู้ปกครอง ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระจำนวน 15 รูป และร่วมพิธีถวายพระพร ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
| post 9 ธ.ค.6 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
ตรวจสุขภาพประจำปี
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ณ ห้องมัลติมีเดีย วันที่ 2 ธ.ค.56
| post 2 ธ.ค.6 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 และผู้ปกครองเครือข่าย
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 และผู้ปกครองเครือข่าย ในเรื่องขอความร่วมมือในการร่วมกันจัดงาน
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2556
| post 28 พ.ย.56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ด้วยวันที่ 24 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 คณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนอกจากพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยแล้ว ยังทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจให้แก่พสกนิกร และประเทศชาตินานัปการ
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.56
| post 28 พ.ย.56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ่อไร่ จังหวัดตราด
โรงเรียนพระแท่นดงรัง ยินดีต้อนรับ ครูศิริกาญจน์ การตรง จากโรงเรียนบ่อไร่ จังหวัดตราด ในการย้ายมารับตำแหน่งครูบรรณารักษ์ ประจำห้องสมุดโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วันที่ 22 พ.ย.56
| post 22 พ.ย.56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
เลี้ยงส่งครูสุพรรณษา และวันเกิดบุคลากรเดือน ต.ต และ พ.ย.
คณะครูเลี้ยงส่งแสดงความยินดีแกครูสุพรรณษา ที่ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม และร่วมกันรับประทานอาหารเนื่องในวันเกิดบุคลากรเดือน ต.ต และ พ.ย.
| post 8 พ.ย.56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร เมื่อวันที่ 3 พ.ย.56
| post 4 พ.ย.56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
ศึกษาดูงาน
คณะครู บุคลากรโรงเรียนพระแท่นดงรัง ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย และทะเลอันดามัน ถ้ำมรกต จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 24-28 ต.ค.56
| post 30 ต.ค. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ได้จัดการอบรมบุคลากร เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ได้จัดการอบรมบุคลากร เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 10 ต.ค.56
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
การอบรมธรรมสำหรับครู
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้จัดให้มีการอบรมบุคลากรครู ในเรื่อง ธรรมสำหรับครู โดยมีพระอาจารย์อุทัย อุทโย เป็นพระวิทยากร ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ
ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วย พอ.สว.จ.กาญจนบุรี วันเสาร์ที่ 5 ต.ค.2556
| post 10 ต.ค. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
คณะครู รร.พ.ท.ว.ศึกษาดูงานโรงเรียนเขาย้อยวิทยา จ.เพชรบุรี
คณะครู รร.พ.ท.ว.ศึกษาดูงานโรงเรียนเขาย้อยวิทยา จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556
| post post 10 ต.ค. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
การประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรธะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะได้ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการเตรียมงานรับเสด็จ ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
|post 12 ก.ย. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
วันคล้ายวันเกิดพระราชวิสุทธาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระแท่นฯ
เมื่อวันที่ 11 ก.ย.56 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารคณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียน ได้เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระราชวิสุทธาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระแท่นฯ ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
| post post 12 ก.ย. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กีฬาสี "ดงรังเกมส์" 2556
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารได้จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556
| post post 6 ก.ย. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางและจรวดขวดน้ำ วันวิทยาศาสตร์
การอบรมและการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง และจรวจขวดน้ำ
| post post 1 ก.ย. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อให้นักเรียน และเพื่อนนักเรียนต่างโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางวิทยาศาสตร์มากมาย
|post post 1 ก.ย. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
Sport Day
การแข่งขันกีฬาสี คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
| post post 1 ก.ย. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
งานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
กิจกรรมอัจฉริยะยกทีม แม่แห่งแผ่นดิน กิจกรรมความรู้ความสามารถโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องมัลติมีเดีย
| post post 1 ก.ย. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติขึ้น โดยมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จัดทำพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติปี 2556 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณอาคาร 1 พุทธมัญจาภิบาล
| post post 1 ก.ย. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
วันภาษาไทยแห่งชาติ
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดให้มีกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยมีการแสดง การแต่งกายเลียนแบบตัวละคร ณ อาคารเจ้าคุณทองดำ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 56
| post post 1 ก.ย. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมอัจฉริยะยกทีม แม่แห่งแผ่นดิน
กิจกรรมอัจฉริยะยกทีม แม่แห่งแผ่นดิน กิจกรรมความรู้ความสามารถโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องมัลติมีเดีย
| post post 1 ก.ย. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมดนตรี จากพี่ๆ ราชภัฏนครปฐม
พี่ๆ จากเอกดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ และให้ความสุขในด้านดนตรีกับน้องๆชาวพระแท่นดงรังวิทยาคาร
| post 1 ส.ค. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
English Camp
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษโดยคณะครูกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ครูต่างชาติ และให้นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ โดยการออกไปทัศนศึกษา ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เมื่อ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556
| post 1 ส.ค. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
ข่าวทั่วไป
สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกใน facebook เพื่อติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่นี่
ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์ facebook ได้ที่นี่ ประกาศเมื่อ 22 ธ.ค.53 by admin
-------------------------------------------------------------------------
เว็บไซต์หน่วนงานราชการ
เว็บไซต์ทางการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สพม.เขต 8
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 
 
โทรทัศน์ครู
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ครูบ้านนอก
ห้องสมุดความรู้
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศศึกษา
 กฎหมายทางการศึกษา
 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้