ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร : Welcome To Prathandongrungwittayakarn School Website
วิสัยทัศน์/พันธกิจ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร